Spark + ElasticSearch 构建电商用户标签系统实现精准营销【慕课】

Spark + ElasticSearch 构建电商用户标签系统实现精准营销【慕课】

下载地址: (联系站长:num1800。加入VIP所有资源全免费,更划算!!VIP – 冷糖资源站 (lengtang8.club)

下载地址:
内容查看此隐藏内容查看价格5.9立即支付    升级VIP后免费
客服微信:Num1800(推荐)

0

评论0

没有账号? 注册  忘记密码?